Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predpisi in pogoji:

 

  • Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelava mleka;
  • storitev predelava mleka;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelava svežega mleka v pasterizirano, sterilizirano in homogenizirano mleko
  • proizvodnja brezalkoholnih pijač na osnovi mleka
  • proizvodnja pasterizirane, sterilizirane, homogenizirane smetane iz mleka
  • proizvodnja zgoščenega mleka, mlečnega prahu, sladkanega ali nesladkanega
  • proizvodnja surovega masla in pinjenca
  • proizvodnja jogurta
  • proizvodnja sira in skute
  • predelava sirotke
  • proizvodnja kazeina in laktoze
  • ustekleničenje predelanega svežega mleka
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
5. 8. 2021