Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Organizacija za presajanje zarodkov v živinoreji

Organizacija za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena za pridobivanje, pripravo, shranjevanje, presajanje in promet z zarodki plemenskih govedi, konjev, prašičev, koz in ovac. Na podlagi odločbe o odobritvi, pristojni organ vpiše organizacijo v register organizacij za presajenje zarodkov.

ZBIRANJE, PRIDOBIVANJE IN PRIPRAVA ZARODKOV

Skupino za ravnanje z zarodki sestavlja odgovorni vodja skupine, eden ali več tehničnih sodelavcev in eden ali več veterinarskih pomočnikov.

Zarodki se pridobivajo od živali darovalk, ki so zdravstveno ustrezne in so v času zbiranja ločene od ostalih živali v reji, v prostoru, ki ga je mogoče mokro čistiti ali razkuževati.

Organizacija mora ob pridobitvi zarodka izpolniti potrdilo o pridobivanju zarodkov in izdati potrdilo o presaditvi zarodkov. Poskrbeti mora za ustrezno shranjevati zarodkov, ustrezno označitev pošiljk izdanih jajčnih celic ali zarodkov, voditi evidence in sporočati podatke v centralni register razmnoževanja.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021