Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Organiziranje turističnih paketov

Dejavnost organiziranja turističnih paketov obsega organiziranje turističnih paketov in njihovo prodajo oziroma ponujanje v prodajo. Le-to lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki - organizator potovanja.

Turistični paket sestavljata vsaj dve različni potovalni storitvi za namene istega potovanja ali počitnic, če ponudnik pred sklenitvijo ene pogodbe o vseh storitvah združi vse storitve, tudi če so te storitve združene na zahtevo potnika ali v skladu z izbiro potnika, ali če se te storitve ne glede na to, ali so s posameznimi podjetji, ki ponujajo potovalne storitve, sklenjene ločene pogodbe:

 • kupijo na eni prodajni točki in so bile izbrane, preden se potnik strinja s plačilom;
 • ponujajo, prodajajo ali zaračunavajo po skupni ali celotni ceni;
 • oglašujejo ali prodajajo z uporabo izraza »turistični paket« ali podobnim izrazom;
 • sestavijo po sklenitvi pogodbe, s katero podjetje potniku omogoči, da sam izbira med različnimi vrstami potovalnih storitev, ali
 • kupijo pri različnih podjetjih prek povezanih postopkov spletne rezervacije, pri katerih podjetje, s katerim je bila sklenjena prva pogodba, drugemu ali drugim podjetjem posreduje osebno ime potnika, njegov elektronski naslov in podatke o plačilu ter je pogodba z drugim ali drugimi podjetji sklenjena najpozneje 24 ur po potrditvi rezervacije prve potovalne storitve.

Povezan potovalni aranžma pomeni vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev, kupljeni za namene istega potovanja ali počitnic, ki se ne štejejo za turistični paket, zaradi česar so sklenjene ločene pogodbe s posameznimi ponudniki potovalnih storitev, če podjetje:

 • omogoči, da potnik ob enkratnem obisku njegove prodajne točke ali v stiku z njo izbere in ločeno plača posamezne potovalne storitve, ali
 • usmerjeno omogoča nakup vsaj ene dodatne potovalne storitve drugega podjetja, če je pogodba s tem drugim podjetjem sklenjena največ 24 ur po potrditvi rezervacije prve potovalne storitve.

Določbe v zvezi s pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov se ne uporabljajo za:

 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno (skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov) na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo,
 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.

Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja turističnih paketov se pridobi na podlagi licence.

Organizator potovanja mora pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti, če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajema turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti. Vodje poti ali turističnega vodnika organizatorju potovanja ni treba zagotoviti med prevozom, če je ta organiziran z javnim potniškim prometom in tudi ne med prevozom do izhodiščnega kraja letovanja ali potovanja in nazaj, če prevoznik zagotavlja osebo za spremstvo (sprevodnik, stevard in podobno).

Postopek za opravljanje dejavnosti – koraki postopka

 1. Vloga se poda na TGZS
 2. Preverjanje pogojev
 3. Izdaja odločbe o podelitvi licence
 4. Vpis v register po dokončnosti odločbe
 5. Dodelitev številke upravičencu

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov je pogoj za zakonito opravljanje te dejavnosti na trgu.

  Vlogo za pridobitev licence morate vložiti  pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, kjer jih enkrat mesečno obravnava komisija za podeljevanje licenc.

  Turistično gostinska zbornica Slovenije predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence.

  REGISTER IZDANIH LICENC 

  Mesečno ažuriran seznam turističnih agencij z dodeljeno licenco si lahko ogledate na naslovu: http://agencije.registri.si.

  Dodatne informacije na Turistično gostinski zbornici posreduje:

  Milena Jagarinec,
  telefon: 01 5898 229,
  E-naslov: milena.jagarinec@tgzs.si

  Licenca ni potrebna v primerih:
   

  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno (skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov).na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.

  Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve in druge alineje mora potnike pred njegovo izvedbo na jasen in razumljiv način obvestiti, da ne zagotavlja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti organizatorja potovanja. 

  Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve alineje mora zagotoviti vodjo poti ali turističnega vodnika.

  Odvzem licence:

  • Imetnik licence preneha opravljati dejavnost organiziranja turističnih paketov in dejavnost prodaje turističnih paketov,
  • Imetnik licence  ne izpolnjuje več pogojev, predpisanih za imetnika licence.

  Podrobneje

 • Pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti, če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajema turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti.

  Turistični vodnik strokovno vodi obiskovalce po vnaprej določenem programu. 

  Turistični vodniki so posamezniki, ki opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti.

  Dokazilo opravljenega preizkusa je izkaznica turističnega vodnika, ki jo izda Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistični vodnik mora izkaznico med opravljanjem poklica nositi na vidnem mestu.

  Turistični vodnik z opravljenim izpitom na nacionalni ravni lahko vodi brez omejitev na posamezna območja, medtem ko turistični vodnik turističnega območja (predpis občine) lahko vodi le na svojem označenem območju,

  Turistični vodnik najpozneje do 31. januarja tekočega leta Turistično gostinski zbornici Slovenije predloži podatke o številu dni vodenja in o državah vodenja za preteklo leto.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.

Ne glede na pogoje pridobitve licence v Republiki Sloveniji lahko osebe iz države pogodbenice, ki so v državi, v kateri so ustanovljene, pridobile pravico do opravljanja dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, v Republiki Sloveniji občasno opravljajo dejavnost organiziranja oziroma dejavnost prodaje turističnih paketov.

Zadnja sprememba:
4. 10. 2021