Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Osmica

Osmico lahko opravlja kmetija, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost.

Za opravljanje gostinske dejavnosti je potrebna registracija živilskega obrata pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

osmici lahko prodajajo in strežejo jedi in pijačo največ dvakrat na leto do deset dni.

Določeni so tudi minimalni tehnični pogoji, minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji osmica, sanitarno-zdravstveni pogoji za prostore, opremo, naprave in osebe, ter veterinarsko sanitarni pogoji za proizvodnjo živil živalskega izvora.

Kmetija, ki se usmerja v turistično dejavnost mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo domače hrane in pijače in imeti dovolj delovne sile.

Gostom lahko nudi dnevno tri krajevno značilne tople jedi, hladne prigrizke, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije. 

Kmetija, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. 

Elektronska vloga je na voljo na portalu SPOT.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.