Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pomorska pilotaža je dajanje nasvetov poveljniku ladje glede vodenja ladje. S tem se zagotovi varna plovba v pristaniščih in drugih območij teritorialnega morja in notranjih morskih voda.

Pomorsko pilotažo izvajajo pomorski piloti.

Pomorska pilotaža je:

 • obalna:

Obalna pilotaža je pilotaža ladje v delu teritorialnega morja izven območja pristaniške pilotaže.

 • pristaniška:

Pristaniška pilotaža je pilotaža v območju pristanišča.

Pomorska pilotaža ni obvezna za ladje, ki se uporabljajo za upravne namene in za domače vojaške ladje ter za ladje bruto tonaže do 500 m in za ladje, ki jih glede na njihovo vrsto in izkušenost poveljnika določi za vsak posamezen primer Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Pomorski pilot je fizična oseba, ki poveljniku ladje daje strokovne nasvete vodenja ladje zaradi zagotovitve varnosti plovbe in je za to strokovno usposobljena.

  Za izvajanje pomorske pilotaže na določenem območju morajo piloti imeti pilotsko izkaznico.

  Pomorski pilot mora pred začetkom pilotiranja ladje s poveljnikom ladje izmenjati podatke glede navigacijskih postopkov, lokalnih značilnosti območja pilotiranja in značilnosti ladje, na kateri se opravlja pilotiranje.

  Pilot mora o začetku in koncu pilotiranja obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo in upravljavca pristanišča.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti pomorske pilotaže se izvaja ob izpolnjevanju pogojev skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

 

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020