Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Popravila in vzdrževanje motornih koles

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Predpisani so tudi posebni pogoji glede poslovnega prostora in tehnične opreme.

Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno.
Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev, le osebam, katerim je bila storitev opravljena.

Pogoji

 • Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. 

  Podrobneje

 • Poslovni prostor:

  • Za opravljanje dejavnosti je treba imeti delavnico, ki mora biti urejena v skladu z gradbeno zakonodajo. Delavnica mora imeti pridobljena naslednja dovoljenja: gradbeno, uporabno in okoljevarstveno dovoljenje.
  • Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov in meritve zraka, vode, hrupa, odpadkov.

  Tehnična oprema:

  • Tehnična oprema mora zagotoviti varovanje okolja (zrak, voda, hrup, tla in odpadki npr.: oljni lovilci, lovilci maščobe, odpadne vode morajo biti speljane v kanalizacijo, ustrezno greznico, male komunalne čistilne naprave ali tekoče vode... ).
  • Zagotoviti je treba tudi ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi, npr. kemikalijami in odpadki, ter upoštevati pravila varstva pri delu in požarnega varstva.

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

  Pristojni organ

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Celovška cesta 71
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednje dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:
- pranje, poliranje, ipd.,
- protikorozijska zaščita,
- naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme

Zadnja sprememba:
5. 11. 2021