Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pralnica in kemična čistilnica

Dejavnost vključuje:

 • pranje, kemično čiščenje, likanje ipd. vseh vrst tekstilij (perila in oblačil, tudi krznenih), ki se opravlja strojno, ročno ali v samopostrežnih pralnicah,
 • zbiranje in dostavo perila oziroma oblačil za kemično čiščenje, pranje in likanje,
 • čiščenje preprog, odej, zastorov in zaves, tudi na domu,
 • čiščenje tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva, tudi na domu,
 • barvanje oblačil in tekstilnih izdelkov, ki ni povezano s proizvodnjo,
 • kemično čiščenje in barvanje usnjenih predmetov, čiščenje krzna.

Predpisani so posebni pogoji glede poslovnega prostora in tehnične opreme.

Ta dejavnost je uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • 1. Poslovni prostor: Za opravljanje dejavnosti je treba imeti ustrezen delovni prostor, ki mora izpolnjevati zahteve, ki jih določa zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu.

  2. Tehnična oprema: Mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu. Zagotavljati je potrebno:

  • Izjavo o varnosti z oceno tveganja-dokumentacija, ki jo mora izdelati in sprejeti vsak delodajalec
  • Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja, kadar:
   • Obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni; 
   • Je ocenjevanje temeljilo na podatkih, ki niso več ažurni;
   • Obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja
  • Usposabljanja za varno delo in preizkusi praktičnega znanja

  Ostale obveznosti, ki jih ima delodajalec v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu (vrsta preiskav in periodičnih meritev ter drugih obveznosti je odvisna od nevarnosti, ki so opredeljene v izjavi o varnosti in do katerih prihaja na posameznih delovnih mestih):

  • Periodične preiskave mikroklime vsaka tri leta
  • Mehanske nevarnosti vsake tri leta: periodični preizkusi in pregledi delovne opreme, strojev in naprav; navodila za varno delo z delovno opremo, stroji, napravami; če je oprema nova pa velja potrdilo o brezhibnosti tri leta
  • Elektrika vsaka tri leta: periodični pregledi in meritve instalacij, priključkov, stikal;
  • Preventivnih zdravstveni pregledi delavcev v rokih, ki so določeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja (pogodba s pooblaščenim zdravnikom za medicino dela, prometa in športa,
  • Razsvetljava: periodične meritve osvetljenosti delovnega mesta; na tri leta
  • Organizacija prve pomoči, usposabljanje zaposlenih, omarica za prvo pomoč s predpisano vsebino. Po 5 letih potrebno ponovno opraviti preizkus znanja

  Zahteve z vidika zagotavljanja požarne varnosti pri objektu: Zakon določa sistem varstva pred požarom in obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom.

  • Požarni red in izvleček požarnega reda (lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen eno in dvostanovanjskih stavb, ter lastniki ali uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo določiti požarni red)
  • Požarni načrt
  • Študija požarne varnosti
  • Zagotavljanje zadostnega števila gasilnih aparatov;
  • Periodični pregled gasilnikov in hidrantov; vsako leto
  • Nadzor vgrajenih sistemov za varstvo pred požaro
  • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom; na dve leti
  • Če obstajajo aktivni sistemi požarne zaščite jih je potrebno vzdrževati in izvajati periodične preglede s strani pooblaščenih preglednikov

  Tehnične zahteve: Sestavni oz. poglavitni del opreme za dejavnost kemičnega čiščenja je stroj za kemično čiščenje, ki mora biti skladen z uredbo o emisiji halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, ki uporabljajo organska topila (UL RS 46/2002)

  Skrbnik zakonodaje

  Pristojni organ

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Celovška cesta 71
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- pralnica in kemična čistilnica.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021