Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Preglede naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) izvajajo pooblaščeni pregledniki naprav, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti.

O načrtovanem terminu izvajanja pregledov in lokaciji morajo izvajalci obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter zainteresirano javnost. Izvajalci morajo ustrezno izvajati preglede, izdati potrdila in znake o rednem pregledu ter ustrezno voditi evidenco o pregledanih napravah, izdanih potrdilih in znakih.

Lastniki naprav morajo zaradi varnosti in zaščite zdravja ljudi in okolja zagotoviti, da so naprave, ki jih uporabljajo, redno pregledane.

Za napravo, ki izpolnjuje tehnične zahteve, se na podlagi opravljenega pregleda izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu, če izpolnjuje zahteve glede pravilnega delovanja.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.