Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkušanje hidrantnih omrežij

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Preizkus hidrantnega omrežja in potrdilo o brezhibnem delovanju je treba pridobiti pred začetkom uporabe novo vgrajenega hidrantnega omrežja, ob njegovi razširitvi ali spremenjenem oziroma zamenjanem delu.

Hidrantna omrežja lahko preizkuša pravna oseba ali samostojni podjetnik,  ki ima pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij (v nadaljevanju izvajalec).

Preizkus hidrantnega omrežja obsega:

 • pregled dokumentacije,
 • preizkus hidrantnega omrežja po predpisanem postopku,
 • pripravo pisnega poročila,
 • izdajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema.

Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja se izvaja najmanj enkrat letno. Obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju. Izvede ga lahko oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe. Za redni tehnični nadzor ni treba pridobiti pooblastila Uprave RS za zaščito in reševanje.

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za preizkušanje hidrantnih omrežij je treba pridobiti pooblastilo, ki ga v upravnem postopku izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na pooblastilu so navedeni tehnični nadzorniki, ki preizkušajo hidrantna omrežja. 

  Vlogo za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljete na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana.

  Pooblastilo velja za nedoločen čas in se lahko predčasno odvzame, če izvajalec pregledov ne izpolnjuje več pogojev ali zaradi večjih nepravilnosti pri delu. O vsaki spremembi mora vzdrževalec obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.