Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je ena od nalog varstva pred požarom za izpolnjevanje ciljev Zakona o varstvu pred požarom.
Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite so sistemi za zmanjševanje nevarnosti za ljudi, živali in premoženje ob požaru, ki so v objektu vgrajeni v skladu z zahtevami gradbenih predpisov.
Preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravljajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki imajo veljavno pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite se delijo v naslednje skupine:

 • sistemi za odkrivanje in javljanje požara;
 • sistemi za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;
 • naprave za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku;
 • sistemi za nadzor dima in toplote;
 • gasilni sistemi s tekočimi, plinastimi ali drugim gasilom;
 • varnostna razsvetljava;
 • drugi sistemi aktivne požarne zaščite.
  Pooblastilo se izda za preizkušanje vseh skupin sistemov.

Za pridobitev pooblastila mora izvajalec izpolnjevati naslednje pogoje:

 • registrirana dejavnost za tehnično preizkušanje in analiziranje;
 • za nedoločen čas zaposlen tehnični preglednik elektrotehnične stroke;
 • za nedoločen čas zaposlen tehnični preglednik strojne stroke;
 • tehnična oprema, ki izpolnjuje predpisane zahteve s področja meroslovja, za merjenje dolžine, mase, časa, temperature, tlaka, hrupa, osvetljenosti, električnega toka, napetosti in upornosti, hitrosti gibanja zraka, sile, koncentracije plinov ali hlapov, pretoka vode, vsebnosti penila v vodi, tokovne klešče;
 • zavarovana odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zavezancu ali tretjim osebam ali na sistemu, drugih napravah in objektu, v višini najmanj 150.000 eur po primeru in v dvakratnem letnem agregatu;
 • izdelana dokumentirana metodologija preizkušanja za vsako od skupin sistemov aktivne požarne zaščite;
 • ustrezna računalniška strojna in programska oprema ter zadostno število ustrezno usposobljenih oseb za vnašanje podatkov o preizkusih v elektronski informacijski sistem.

Izvajalec, ki želi pridobiti pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, vloži vlogo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.