Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu

Opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu je prevoz oseb v cestnem prometu, ki ga opravi podjetje z motornim vozilom za prevoz potnikov ali kombinacijo takih vozil za plačilo na območju držav Skupnosti (EU).

Pravica za opravljanje dejavnosti se pridobi z licenco Skupnosti, za katero mora podjetje izpolnjevati predpisane pogoje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Licenco Skupnosti za opravljanje prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

  Vloga za pridobitev licence se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda:

  • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
  • certifikat licence in
  • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

  Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje. Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika.

  Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence.

  Domači prevoznik lahko začne izvajati prevoze z dnem vročitve licence.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Na enotnem notranjem trgu EU veljajo skupna pravila za dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu. Licenca Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu, pridobljena v Republiki Sloveniji, velja za območje EU. 

Pogoji za pridobitev licence Skupnosti so poenotena na podlagi skupnih pravil EU.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020