Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu je prevoz oseb v cestnem prometu, ki ga opravi podjetje z motornim vozilom za prevoz potnikov ali kombinacijo takih vozil za plačilo na območju Republike Slovenije. 

Pravica za opravljanje dejavnosti se pridobi z licenco, za katero mora podjetje izpolnjevati predpisane pogoje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Licenco za izvajanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. 

  Vloga za pridobitev licence se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda: 

  • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
  • certifikat licence in
  • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

  Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje.

  Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence. 

  Domači prevoznik lahko začne izvajati prevoze z dnem vročitve licence.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020