SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin (01.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • pridelovanje cvetlic, rezanega cvetja, popkov, zelenja in podobnih izdelkov;
  • pridelovanje semena okrasnih rastlin;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

 • S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

 • Pridelovalci razmnoževalneg materiala določenih rastlin se morajo vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Ta podrazred obsega pridelovanje drugih enoletnih ali dvoletnih rastlin.

Sem spada:
 • pridelovanje krmnih korenovk (krmnega korenja, pese, rumene kolerabe ali kavle), detelje, lucerne, turške detelje, trave, silažne koruze, krmnega ohrovta in drugih krmnih rastlin
 • pridelovanje semena pese in drugih krmnih rastlin (razen semena sladkorne pese)
 • pridelovanje okrasnih rastlin
 • pridelovanje semena okrasnih rastlin
 • proizvodnja rezanega cvetja, zelenja in popkov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja sena;
 • Pridelava cvetnega prahu;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020