Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prodaja turističnih paketov

Dejavnost prodaje turističnih paketov vključuje prodajo potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitve, tako posameznikom in poslovnim strankam za nadaljnjo prodajo. Le-to lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki -  turistični agent.

Turistični paket sestavljata vsaj dve različni potovalni storitvi za namene istega potovanja ali počitnic, če ponudnik pred sklenitvijo ene pogodbe o vseh storitvah združi vse storitve, tudi če so te storitve združene na zahtevo potnika ali v skladu z izbiro potnika, ali če se te storitve ne glede na to, ali so s posameznimi podjetji, ki ponujajo potovalne storitve, sklenjene ločene pogodbe:

 • kupijo na eni prodajni točki in so bile izbrane, preden se potnik strinja s plačilom;
 • ponujajo, prodajajo ali zaračunavajo po skupni ali celotni ceni;
 • oglašujejo ali prodajajo z uporabo izraza »turistični paket« ali podobnim izrazom;
 • sestavijo po sklenitvi pogodbe, s katero podjetje potniku omogoči, da sam izbira med različnimi vrstami potovalnih storitev, ali
 • kupijo pri različnih podjetjih prek povezanih postopkov spletne rezervacije, pri katerih podjetje, s katerim je bila sklenjena prva pogodba, drugemu ali drugim podjetjem posreduje osebno ime potnika, njegov elektronski naslov in podatke o plačilu ter je pogodba z drugim ali drugimi podjetji sklenjena najpozneje 24 ur po potrditvi rezervacije prve potovalne storitve.

Povezan potovalni aranžma pomeni vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev, kupljeni za namene istega potovanja ali počitnic, ki se ne štejejo za turistični paket, zaradi česar so sklenjene ločene pogodbe s posameznimi ponudniki potovalnih storitev, če podjetje:

 • omogoči, da potnik ob enkratnem obisku njegove prodajne točke ali v stiku z njo izbere in ločeno plača posamezne potovalne storitve, ali
 • usmerjeno omogoča nakup vsaj ene dodatne potovalne storitve drugega podjetja, če je pogodba s tem drugim podjetjem sklenjena največ 24 ur po potrditvi rezervacije prve potovalne storitve.

Določbe v zvezi s pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov se ne uporabljajo za:

 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno (skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov) na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo,
 • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.

Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov se pridobi na podlagi licence za prodajo turističnih paketov.

POSTOPEK ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI – KORAKI POSTOPKA 

 1. Vloga se poda na TGZS
 2. Preverjanje pogojev
 3. Izdaja odločbe o podelitvi licence
 4. Vpis v register po dokončnosti odločbe
 5. Dodelitev številke upravičencu

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov je pogoj za zakonito opravljanje te dejavnosti na trgu.

  Vlogo za pridobitev licence morate vložiti  pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, kjer jih enkrat mesečno obravnava komisija za podeljevanje licenc.

  Turistično gostinska zbornica Slovenije predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence.

  REGISTER IZDANIH LICENC 

  Mesečno ažuriran seznam turističnih agencij z dodeljeno licenco si lahko ogledate na naslovu: http://agencije.registri.si.

  Dodatne informacije na Turistično gostinski zbornici posreduje:

  Milena Jagarinec,
  telefon: 01 5898 229,
  E-naslov: milena.jagarinec@tgzs.si

  Licenca ni potrebna v primerih:
   

  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno (skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov).na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.

  Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve in druge alineje mora potnike pred njegovo izvedbo na jasen in razumljiv način obvestiti, da ne zagotavlja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti organizatorja potovanja. 

  Organizator turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja iz prve alineje mora zagotoviti vodjo poti ali turističnega vodnika.

  Odvzem licence:

  • Imetnik licence preneha opravljati dejavnost organiziranja turističnih paketov in dejavnost prodaje turističnih paketov,
  • Imetnik licence  ne izpolnjuje več pogojev, predpisanih za imetnika licence.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
4. 10. 2021