Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

Z označbo »naravna mineralna voda« se lahko poimenuje voda, ki ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode. Posebne lastnosti izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno-fiziološke učinke.

Za proizvodnjo pijač je potrebno pridobiti pravico (koncesijo ali vodno dovoljenje).

Naravna mineralna voda mora biti priznana na podlagi odločbe o priznanju označbe naravna mineralna voda.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za proizvodnjo pijač je potrebno pridobiti koncesijo za rabo vode. Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega razpisa.

  Koncesija se podeljuje za določen čas, in sicer ne več kot 50 let. Koncesijo v imenu koncedenta podeljuje vlada.

  Za pridobitev koncesije se preverja mikrobiološko ustreznost vode, mineralna voda se lahko izkorišča samo iz izvirov, katerih uporabo je z odločbo odobrilo pristojno ministrstvo. Embalaža naravne mineralne vode mora biti taka, da preprečuje kontaminacijo.

  Podrobneje

 • Postopek priznanja naravne mineralne vode se začne na podlagi vloge, ki jo proizvajalec vloži na pristojni organ. Priloge, kot so fizikalne in fizikalno-kemijske raziskave, oceno, analize in poročilo proizvajalec naroči pri pooblaščenem zavodu (ZZV Maribor, ZZV Celje ali ZZV Novo mesto), ki jih opravlja:

  • na izviru
  • po polnjenju
  • v primeru, da se ob polnjenju izvaja postopek obdelave naravne mineralne vode (filtracija, dekantiranje, oksidacija ali izločanje spojin z ozonom), mora vloga obsegati tudi raziskave po obdelavi.

  Ekspertna komisija, imenovana s strani ministrstva, nato preuči vlogo in poda mnenje o njej.

  Na podlagi pozitivnega mnenja ekspertne komisije se izda odločba o priznanju označbe naravna mineralna voda.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod.

Zadnja sprememba:
6. 8. 2021