Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

Z označbo »naravna mineralna voda« se lahko poimenuje voda, ki ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode. Posebne lastnosti izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno-fiziološke učinke.

Za proizvodnjo pijač je potrebno pridobiti pravico (koncesijo ali vodno dovoljenje).

Naravna mineralna voda mora biti priznana na podlagi odločbe o priznanju označbe naravna mineralna voda.

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za proizvodnjo pijač je potrebno pridobiti koncesijo za rabo vode. Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega razpisa.

  Koncesija se podeljuje za določen čas, in sicer ne več kot 50 let. Koncesijo v imenu koncedenta podeljuje vlada.

  Za pridobitev koncesije se preverja mikrobiološko ustreznost vode, mineralna voda se lahko izkorišča samo iz izvirov, katerih uporabo je z odločbo odobrilo pristojno ministrstvo. Embalaža naravne mineralne vode mora biti taka, da preprečuje kontaminacijo.

  Podrobneje

 • Postopek priznanja naravne mineralne vode se začne na podlagi vloge, ki jo proizvajalec vloži na pristojni organ. Priloge, kot so fizikalne in fizikalno-kemijske raziskave, oceno, analize in poročilo proizvajalec naroči pri pooblaščenem laboratoriju (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), ki jih opravlja:

  • na izviru
  • po polnjenju
  • v primeru, da se ob polnjenju izvaja postopek obdelave naravne mineralne vode (filtracija, dekantiranje, oksidacija ali izločanje spojin z ozonom), mora vloga obsegati tudi raziskave po obdelavi.

  Ekspertna komisija, imenovana s strani ministrstva, nato preuči vlogo in poda mnenje o njej.

  Na podlagi pozitivnega mnenja ekspertne komisije se izda odločba o priznanju označbe naravna mineralna voda.

  Podrobneje

Situacijski pogoji

 • Podjetje, ki proizvaja, predeluje in prva daje v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, je dolžno izpolniti vlogo za registracijo pri Zdravstvenemu inšpektoratu RS.

  Med podjetja, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, se uvršča:

  • proizvodnja oziroma predelava materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili v Republiki Sloveniji,
  • uvoz materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz tretjih držav,
  • distribucija materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz območja EU.

  Nekaj posebnih primerov podjetij, ki se prav tako uvrščajo v zgornje tri skupine: 

  • proizvajalci oziroma pridelovalci živil (tudi pakirnice živil), ki direktno uvažajo iz tretjih držav ali nabavljajo z območja EU materiale in izdelke, namenjene za stik z živili bodisi za lastno uporabo-pakiranje živil bodisi za nadaljnjo distribucijo,
  • maloprodaja in tržnice, le v primeru, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU,
  • restavracije, gostilne, menze, premični obrati, objekti na javnih prireditvah, obrati v javnih zavodih (npr. bolnišnice šole, vrtci) in drugi živilski obrati, če direktno uvažajo iz tretjih držav ali direktno dobavljajo (območje EU) materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (npr. škatle in podloge za pice, posoda, pribor itd., ki se uporablja za serviranje, pakiranje hrane ali na kakršen koli način pride v neposreden stik z živili, kozarci in materiali, uporabljeni v avtomatih za pijače in hrano itd.) in
  • spletna prodaja, kataloška prodaja in TV-prodaja, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU.

  **

  Podjetje: pomeni katero koli podjetje, ki za dobiček ali ne, bodisi zasebno bodisi javno, izvaja katero koli dejavnost, povezano s katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili.

  Dajanje v promet: pomeni imetje materialov in izdelkov za namene prodaje, vključno s ponujanjem za prodajo ali katero koli drugo obliko prenosa, proti plačilu ali ne, ter za prodajo, distribucijo in druge oblike prenosa.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.