Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja in promet z obrambnimi proizvodi

Dejavnost proizvodnje in prometa z obrambnimi proizvodi lahko opravljajo gospodarske družbe, zavodi in samostojni podjetniki. Subjekti morajo predhodno pridobiti soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo.

Vojaško orožje in oprema, torej orožje, orožni sistemi, strelivo, vojaški eksplozivi, oprema in drugo, so končni proizvodi vojaškega značaja in namena, posebej oblikovani, razviti in proizvedeni izključno za vojaško uporabo. Mednje sodijo tudi bistveni deli, sklopi in podsklopi vojaškega orožja in opreme. Proizvodi se v isti obliki ne morejo uporabljati za civilne namene.  

Obrambni proizvodi so proizvodi, storitve in materiali, ki so tako kot vojaško orožje in oprema predmet mednarodne izvozne kontrole. 

Dodatne informacije nudi svetovalna pisarna, odprta vsako sredo med 9. in 12. uro v poslovni stavbi Direktorata za logistiko, Vojkova ulica 59, Ljubljana. 

Termin lahko rezervirate na e-naslovu ales.nanut@mors.si ali na telefonski številki 030 710 889.

Kontaktne osebe

IME IN PRIIMEK NASLOV IN TELEFON E NASLOV
mag. Aleš NANUT

Vojkova 59, 1000 Ljubljana

(01) 471 2669
030 710 889

ales.nanut@mors.si

obrambna.industrija@mors.si

Martin KRAPEŽ

Vojkova 59, 1000 Ljubljana

(01) 471 2612
030 711 379

martin.krapez@mors.si

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Soglasje za proizvodnjo obsega pravico proizvajati vojaško orožje in opremo ter bistvene sestavne dele, sklope in podsklope vojaškega orožja in opreme, glede na vrsto ter obseg soglasja.

  Podrobneje

 • Dovoljenje za promet obsega pravico prodajati, posredovati pri prodaji, izvažati in uvažati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg dovoljenja.

  Podrobneje

 • Dovoljenje za posamezen posel omogoča izvoz,uvoz, tranzit, začasni izvoz, začasni uvoz ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi z državami, ki niso članice EU.

  Podrobneje

 • Veljavnost dovoljenja za začasni izvoz in dovoljenje za začasni uvoz se lahko podaljša na podlagi vloge za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za začasni izvoz/začasni uvoz.

  Podrobneje

 • Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, mora najmanj tri dni pred prihodom blaga na mejni prehod o tem obvestiti Ministrstvo za obrambo. 

  Oziroma pravna ali fizična oseba, ki je pridobila globalno ali posamezno dovoljenje za prenos, ali namerava izkoristiti splošno dovoljenje za prenos oziroma namerava obrambne proizvode dobaviti državam članicam brez dovoljenja za prenos, mora najmanj 24 ur pred prihodom blaga na mejni prehod o tem obvestiti Ministrstvo za obrambo. 

  Ob večkratnih delnih dobavah mora pravna ali fizična oseba obvestilo o najavi poslati za vsako delno dobavo posebej.

  Podrobneje

 • Dovoljenje za prenos je posebna oblika dovoljenja za promet oziroma posamezni posel, ki omogoča prenos obrambnih proizvodov med državami članicami EU.

  Podrobneje

 • Globalno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov pravna ali fizična oseba pridobi na podlagi vloge za izdajo globalnega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov. 

  Podrobneje

 • Posamezno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov pravna ali fizična oseba pridobi na podlagi vloge za izdajo posameznega dovoljenja.

  Podrobneje

 • Certifikat je dokument, ki potrjuje zanesljivost prejemnika obrambnih proizvodov v Republiki Sloveniji, predvsem njegovo sposobnost, da upošteva izvozne omejitve obrambnih proizvodov, prejetih na podlagi dovoljenja za prenos iz druge države članice EU.

  Podrobneje

 • Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, globalno ali posamezno dovoljenje za prenos, izkoristila splošno dovoljenje za prenos oziroma dobavila obrambne proizvode državam članicam brez dovoljenja za prenos, oziroma je prejela obrambne proizvode iz drugih držav članic, mora v roku 15 dni od realizacije posla Ministrstvu za obrambo poslati poročilo o opravljenem poslu oziroma prejemu obrambnih proizvodov.

  Podrobneje

 • Mednarodno uvozno potrdilo (IIC) je dokument, ki ga lahko, pred izvozom vojaškega orožja in opreme v Republiko Slovenijo, od uvoznika v Republiko Slovenijo zahteva izvoznik iz države izvoznice.

  Podrobneje

 • Potrdilo o dostavi blaga (Delivery Certificate – DVC) je dokument, ki ga po opravljenem uvozu vojaškega orožja in opreme v Republiko Slovenijo od uvoznika blaga lahko zahteva izvoznik iz države izvoznice.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.