Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

Ta SKD-šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

Pred začetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • peko kruha in potic ter peciva in slaščic,
  • peko kruha in potic na tradicionalni način,
  • peko peciva in slaščic na tradicionalni način.
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Obrtni zakon

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Nosilec obrtne dejavnosti mora izpolnjevati zahtevane poklicne pogoje.

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • peka kruha in svežega peciva,
  • proizvodnja svežih slaščic in finega dnevnega peciva z dodatki:
   • tort,
   • zavitkov,
   • palačink,
   • pit,
   • burekov,
   • potic ipd.
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. 

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Tuji ponudniki, ki opravljajo dejavnost na obrtni način in želijo čezmejno oziroma začasno opravljati dejavnost v republiki Sloveniji se morajo prijaviti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Zadnja sprememba:
30. 7. 2021