Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic

Ta SKD-šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

Pred začetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • peko sadnega kruha (kruha z dodatki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki;
  • medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice.
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Obrtni zakon

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja prepečenca in suhih pekarskih izdelkov;
  • proizvodnja trajnih slaščic in kolačev;
  • proizvodnja sladkega in slanega trajnega peciva, piškotov, krekerjev ipd;
  • proizvodnja oblatov in kornetov.
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Pogoji

 • Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. 

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

The provider that is established and meets the conditions for the performance of craft activities in the EU Member States, EEA or the Swiss Confederation, may occasionally carry out commercial activity without establishment in the Republic of Slovenia. Before the first pursue of an activity, you must lodge an application with the Chamber of Craft and Small Business of Slovenia.

Application for the issue of a temporary craft permit

Chamber of Craft and Small Business of Slovenia enters providers in the craft register for a period of one year from the date of the submission of the application.

Extension of a temporary craft permit

 

Zadnja sprememba:
23. 9. 2021