Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

Predpisi in pogoji:

 

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja koncentratov iz svežega sadja ali zelenjave;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokov;
  • proizvodnja sadnih sokov in zelenjavnih sokov;
  • storitev proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o vinu

Pridelovalci se vpišejo v register, če opravljajo najmanj eno od naslednjih dejavnosti:

 • pridelava grozdja;
 • pridelava mošta in neustekleničenega vina;
 • pridelava drugih proizvodov (zgoščen grozdni mošt, rektificiran zgoščen grozdni mošt oziroma ostali proizvodi iz grozdja, mošta in vina, če se uporabljajo pri pridelavi mošta in vina);
 • stekleničenje vina;
 • storitveno polnjenje vina;
 • destilacija proizvodov iz grozdja in vina, če se izvaja na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinskim grozdjem, moštom in vinom.

Podrobnejše informaicje o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2021