SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa odpadnih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:

  • merjenje pretoka in temperature vodotoka;
  • merjenje pretoka odpadne vode med vzorčenjem;
  • vzorčenje odpadne vode;
  • merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem;
  • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev;
  • kemijsko, biološko in ekotoksikološko analizo vzorca odpadne vode glede na osnovne in dodatne parametre ter mikrobiološko preskušanje vzorca;
  • vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote in izračun letne količine odpadne vode in letne količine onesnaževal;
  • izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode za posamezni parameter, če je za emisijski faktor oziroma učinek čiščenja odpadne vode predpisana mejna vrednost;
  • izračun letnega seštevka enot obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda, in
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

Obratovalni monitoring odpadnih voda izvaja lahko sam zavezanec ali oseba, ki ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020