Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti se izvaja kot gospodarsko javno službo na podlagi koncesijske pogodbe, v javnem podjetju ali v režijskem obratu.

Trenutno se v Sloveniji redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe izvaja na podlagi podeljene koncesijske pogodbe.

Objekti za varnost plovbe so:

  • svetilniki,
  • obalne luči,
  • boje,
  • druga znamenja in naprave za varno plovbo po morju, plovnih poteh in v pristaniščih.

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe poteka na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja objektov za varnost plovbe.

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe se zagotavlja:

  • v koprskem tovornem pristanišču,
  • drugih pristaniščih, namenjenih za javni promet, krajevnih pristaniščih, vojaških pristaniščih, razen v marinah in športnih pristaniščih.

Lokalne skupnosti zagotavljajo redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe v marinah in športnih pristaniščih.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020