Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost sodnih tolmačev zajema tolmačenje in prevajanje na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa, na zahtevo stranke za uveljavljanje njenih pravic in če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.

Dejavnost sodnega tolmačenja opravlja sodni tolmač.

Pogoji

 • Dejavnost sodnega tolmačenja je mogoče opravljati na tri načine in sicer:

  • Sodni tolmač občasno opravlja delo na sodišču in hkrati ne opravlja istovrstne neodvisne samostojne dejavnosti.
  • Sodni tolmač občasno opravlja delo za sodišče in hkrati opravlja istovrstno neodvisno samostojno dejavnost.
  • Sodni tolmač kontinuirano opravlja delo za sodišče pred tem mora tak tolmač ustrezno prijaviti dejavnost.

  Pravne podlage

 • Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas, s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

  Sodni tolmači so tudi tolmači slovenskega znakovnega jezika.

  Sodni tolmači so lahko le fizične osebe.

  Sodni tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic in če drug zakon ali uredbo določa njihovo delovanje.

  Sodni tolmač se mora v petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj. Če sodni tolmač v roku ne predloži ustreznih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko Strokovni svet strokovnost in praktične sposobnosti sodnega tolmača preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.


  Za izračun  plačila za delo sodnega tolmača se uporablja tarifa za vrednotenje njegovega dela, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020