Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Športni morski ribolov s podvodno puško

Za opravljanje te dejavnosti je potrebno vstopno dovoljenje.

Športni ribolov s podvodno puško (v nadaljevanju ribolov) spada med prostočasni ribolov, ki ga uvrščamo med negospodarski ribolov. Ta dejavnost je nepridobitna.

Tovrsten ribolov se izvaja v okviru društev za športni ribolov na morju, ki so člani Zveze športnega ribolova na morju Slovenije.

Za izvajanje športnega ribolova mora član društva pridobiti letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško. 

Pomembna je uporaba predpisane ribiške opreme, upoštevanje dovoljene dnevne količine ulova in način izvajanja športnega ribolova s podvodno puško.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Na podlagi letnega dovoljenja se lahko izvaja športni ribolov s podvodno puško v teritorialnih vodah Republike Slovenije.

  Oseba, ki je članica društva za športni ribolov, ki je član Zveze za športni ribolov na morju Slovenije, lahko pridobi letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško. Zveza za športni ribolov na morju Slovenije je na podlagi javnega pooblastila edina, ki izdaja letna dovoljenja.

  Član društva predloži društvu zahtevek za dovoljenje. Društvo zbere vse prijave svojih članov in jih posreduje Zvezi za športni ribolov na morju in izda dovoljenje.

  Letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško meri 7*10 cm, je natisnjen na oranžnem papirju, in vsebuje:

  1. na prednji strani:

  • napis Republika Slovenija;
  • grb Republike Slovenije;
  • navedbo za katero vrsto dovoljenja;
  • čas veljavnosti;
  • zaporedno številko izdaje in
  • ceno.

  2. na zadnji strani:

  • navedbe določene za letna dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško (ime in priimek, naslov, številko osebnega dokumenta, kraj in datum izdaje letnega dovoljenja, žig in podpis nosilca javnega pooblastila ter naziv in podpis pooblaščenega prodajalca)

  Letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško je veljavno samo skupaj s člansko izkaznico društva, ki je član zveze društev za športni ribolov na morju. Prav tako, dovoljenje ni prenosljivo.

  To dovoljenje mora oseba imeti ves čas izvajanja dejavnosti.

  Podrobneje

 • Izvajalec športnega ribolova s podvodno puško mora

  • voditi seznam dnevnega ulova in 
  • upoštevati dovoljeno količino dnevnega ulova.

  SEZNAM DNEVNEGA ULOVA

  Za vodenje seznama dnevnega ulova je predpisan obrazec, ki je v obliki knjižice z najmanj desetimi listi, ki meri 7*10 cm in vsebuje:

  1. na prednji strani:

  • napis Republike Slovenije;
  • grb Republike Slovenije;
  • navedbo, da gre za obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova;
  • navedbo za katero vrsto športnega ribolova gre;
  • čas veljavnost;
  • zaporedno številko izdaje in
  • določilo o vrnitvi obrazca nosilcu javnega pooblastila.

  2. na ostalih straneh tabelo z rubrikami o:

  • datum izvajanja ribolova;
  • vrsti ulovljenih rib;
  • številu ulovljenih rib;
  • skupni teži ulovljenih rib v kilogramih;
  • trajanju ribolova v urah.

  Pred pričetkom športnega ribolova s podvodno puško je potrebno v obrazec seznama dnevnega ulova vpisati datum izvajanja ribolova.  V obrazec morajo biti navedeni podatki o ulovu rib po številu in teži ločeno po vrstah. Izvajalec mora izpolnjeni obrazec vrniti javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.

  DOVOLJENA DNEVNA KOLIČINA ULOVA

  Dovoljena količina dnevnega ulova je količina rib, ki jih lahko izvajalec športnega ribolova s podvodno puško ujame na ribolovni dan.

  Dovoljena količina dnevnega ulova pri športnem ribolovu s podvodno puško znaša do 5 kg. Prav tako, je lahko dovoljena količina dnevnega ulova ena riba nad 5 kg ali dve ribi s skupno težo nad 5 kg. Večji ulov rib, je dovoljen samo na ribolovnih tekmovanjih, ki jih organizirajo društva, ki so člani Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.

  Dokazila

  Obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova

  Pravne podlage

 • Pri izvajanju športnega ribolova s podvodno puško je prepovedan:

  • ribolov med sončnim zahodom in sončnim vzhodom;
  • ribolov z uporabo aparatov, ki omogočajo dihanje pod vodo;
  • ribolov s plovilom, ki je opremljeno s podvodno puško in napravo, ki omogoča dihanje pod vodo;
  • ribolov v zavarovanih območjih.

  Pravne podlage

 • Športni ribolov s podvodno puško se izvaja samo podnevi, od sončnega vzhoda do sončnega zahoda ter le na dah in z uporabo lastne sile. Dovoljena je uporaba baterijske svetilke. Obvezna je uporaba signalne boje minimalne prostornine 10 litrov, ki mora biti z vrvjo povezana z izvajalcem športnega ribolova s podvodno puško.

  Obvezna je uporaba signalne boje minimalne prostornine 10 litrov, ki mora biti z vrvjo povezana z izvajalcem športnega ribolova s podvodno puško.

  Športnega ribolova s podvodno puško se ne sme izvajati:

  • tako, da se moti ali ovira izvajanje gospodarskega ribolova in ribogojstva;
  • s plovila, v katerem je naprava za dihanje pod vodo;
  • z uporabo vlečnih vozil ali z vleko s površinskim plovilom;
  • bližje kakor 200 metrov od označenih objektov za gojenje morskih organizmov;
  • bližje kakor 50 metrov od stoječih pravilno označenih mrež;
  • v pristaniščih in
  • na kopališčih v obdobju od 1. maja do 30. oktobra.

   

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnost športnega ribolova s podvodno puško ni definirano.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021