Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predpisi in pogoji:

 

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

 • storitve pri izkoriščanju gozdov:
  • transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom;
  • gradnja vlak;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev spravilo lesa iz gozda;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Zakon o gozdovih

Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  • Zakon o kmetijstvu

Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednje dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:
- storitve pri izkoriščanju gozdov (transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom, gradnja vlak)

 

Zadnja sprememba:
5. 8. 2021