Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Testne postaje v čebelarstvu

Testna postaja v čebelarstvu je odobrena organizacija, ki izvaja preizkuse proizvodnih in drugih lastnosti čebel na območju ene ali več občin ali upravnih enot, upoštevajoč razmejitev območij glede na posamezni ekotip kranjske čebele.

Za opravljanje nalog testnih postaj mora biti organizacija vpisana v register testnih postaj na podlagi izdane odločbe o odobritvi testne postaje.

Postopki in načini testiranja ter primerjalni testi se izvajajo v skladu z rejskim programom, ki ga izvaja priznana rejska organizacija v čebelarstvu. Rejski program zajema metode in ukrepe za rejo domačih živali določene vrste in pasme.

Naloge testne postaje opravlja vodja testne postaje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za opravljanje testnih postaj v čebelarstvu mora biti organizacija vpisana v register testnih postaj.

  Za vpis v register mora odobrena testna postaja imeti urejen pašni red in kataster čebelje paše ter ustrezno opremo. Imeti mora strokovno vodjo testne postaje ali mojstra čebelarstva.

  Za odobritev testne postaje organizacija vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi testne postaje. Po odobritvi se testno postajo vpiše v register.

  Za odobritev testne postaje v čebelarstvu mora vloga vsebovati:

  • ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
  • območje delovanja z navedbo občin ali upravnih enot;
  • registrske oznake čebelnjakov, kjer se izvajajo testiranja;
  • seznam odobrenih vzrejališč čebeljih matic, ki pogodbeno sodelujejo s testno postajo;
  • osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
  • najmanjše in največje število čebeljih družin, vključenih v posamezna testiranja;
  • navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na testni postaji na voljo za izvajanje testiranja;
  • opis pošiljanja podatkov priznani rejski organizaciji v času izvajanja testiranja;
  • opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva čebel v testni postaji;
  • dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih referenc;
  • poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji, z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe;
  • strokovno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne postaje ter o ustreznosti dokumentov in prilog.

  Pr vpisu v testne postaje v register se navedejo naslednji podatki:

  • področje in območje delovanja;
  • ime in sedež testne postaje;
  • število čebelnjakov, vključenih v delo testne postaje;
  • število čebeljih družin, vključenih v izvajanje testiranja;
  • številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
  • obdobje veljavnosti odobritve.

  Odločba o odobritvi organizacije velja za obdobje petih let.

  Podrobneje

 • Postopki in načini testiranja po posameznih vrstah domačih živali ter primerjalni testi se izvajajo v skladu z rejskimi programi priznanih rejskih organizacij.

  Pravne podlage

  Povezave

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
18. 11. 2022