Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ladja, razen vojaške ladje, je plovilo, ki je usposobljeno za plovbo po morju in meri v dolžino 24 metrov ali več.

Ladje se vpisujejo v naslednje vpisnike:

 • vpisnik trgovskih ladij,
 • vpisnik jaht,
 • vpisnik ribiških ladij,
 • vpisnik javnih ladij,
 • vpisnik ladij v gradnji,
 • vpisnik vojaških ladij.

V register se na zahtevo lastnika ladje vpiše ladja, ki jo gradijo v slovenski ladjedelnici.

Ladja mora imeti ustrezno število članov posadke (pomorščaki). Član posadke je lahko tisti, ki je pridobil ustrezen naziv in ima za opravljanje del takšnega naziva na ladji ustrezno pooblastilo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • V register se na zahtevo lastnika ladje vpiše ladja, ki jo gradijo v slovenski ladjedelnici pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

  Register je javna knjiga, ki je sestavljena iz vpisnikov ladij, čolnov in plavajočih naprav. Vsak vpisnik sestavljata glavna knjiga in zbirka listin.

  Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov.

  Vložek ima:

  • list A

  V list A se vpisujejo podatki o identiteti ladje oziroma ladje v gradnji in njene osnovne tehnične značilnosti.

  • list B

  V list B se vpisujejo ime in stalno prebivališče oziroma podjetje in sedež lastnika ladje in njegove omejitve glede prostega razpolaganja z ladjo. V list B se vpisujeta tudi EMŠO oziroma matična številka lastnika.

  • list C

  V list C se vpisujejo stvarne pravice, s katerimi je obremenjena ladja ali njen del, ter na teh pravicah pridobljene pravice, zakup ladje, ladjarska pogodba za čas za vso ladjo, predkupna pravica in druge omejitve razpolaganja z ladjo.

  Register se lahko vodi kot elektronska zbirka podatkov.

  Lastnik ladje po vpisu ladje v register prejme odločbo o vpisu ladje v register.

  Podrobneje

 • Častnik je posameznik, ki je zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več. 

  Podrobneje

 • Prvi častnik krova je častnik, ki je po stopnji najvišji za poveljnikom in prevzame poveljstvo ladje ob poveljnikovi onesposobljenosti.

  Prvi častnik krova mora za opravljanje poklica pridobiti pooblastilo o nazivu prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3.000 ali več.

  Podrobneje

 • Poveljnik ladje je posameznik, ki poveljuje na ladji. 

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu poveljnik ladje z bruto tonažo 3.000 ali več.

  Podrobneje

 • Prvi častnik krova je častnik, ki je po stopnji najvišji za poveljnikom in prevzame poveljstvo ladje ob poveljnikovi onesposobljenosti.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3.000.

  Podrobneje

 • Poveljnik ladje je oseba, ki poveljuje ladji s tovorno sposobnostjo (tonažo) med 500 in 3.000.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3.000.

  Podrobneje

 • Častnik je posameznik, ki je zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500.

  Podrobneje

 • Poveljnik ladje je posameznik, ki poveljuje ladji s tonažo do 500.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu v krovni službi.

  Podrobneje

 • Član posadke v sestavi krovne straže mora imeti pooblastilo o nazivu član posadke v sestavi krovne straže.

  Podrobneje

 • Usposobljeni pomorščak krova je član posadke, ki je ustrezno usposobljen. Pridobljeno mora imeti pooblastilo o nazivu usposobljeni pomorščak krova.

  Podrobneje

 • Častnik stroja je zadolžen za strojno stražo na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več.

  Za opravljanje poklica mora posameznik pridobiti pooblastilo o nazivu častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več.

  Podrobneje

 • Drugi častnik stroja je častnik stroja, ki je po stopnji najvišji za upraviteljem stroja in prevzema odgovornost za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih in električnih naprav na ladji ob onesposobljenosti upravitelja stroja.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3.000 kW ali več.

  Podrobneje

 • Upravitelj stroja je najvišji častnik stroja, ki je odgovoren za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih in električnih naprav na ladji.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3.000 kW ali več.

  Podrobneje

 • Drugi častnik stroja je častnik stroja, ki je po stopnji najvišji za upraviteljem stroja in prevzema odgovornost za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih in električnih naprav na ladji ob onesposobljenosti upravitelja stroja.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3.000 kW.

  Podrobneje

 • Upravitelj stroja je najvišji častnik stroja, ki je odgovoren za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih in električnih naprav na ladji.

  Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3.000 kW.

  Podrobneje

 • Član posadke v sestavi strojne straže mora imeti pooblastilo o nazivu član posadke v sestavi strojne straže.

  Podrobneje

 • Usposobljeni pomorščak stroja je član posadke, ki je ustrezno usposobljen. Pridobljeno mora imeti pooblastilo o nazivu usposobljeni pomorščak stroja.

  Podrobneje

 • Častnik elektronik, ki dela na ladji z glavnim pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, mora imeti pooblastilo o nazivu častnik elektronik.

  Podrobneje

 • Ladijski električar, ki dela na ladji z glavnim pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, mora imeti pooblastilo o nazivu ladijski električar.

  Podrobneje

 • GMDSS radijski operater je oseba, ki je ustrezno usposobljena. Pridobljeno mora imeti pooblastilo o nazivu GMDSS radijski operater s splošnim pooblastilom.

  Podrobneje

 • GMDSS radijski operater je oseba, ki je ustrezno usposobljena. Pridobljeno mora imeti pooblastilo o nazivu GMDSS radijski operater z omejenim pooblastilom.

  Podrobneje

 • Ladijski kuhar je kuhar, ki je odgovoren za prehrano na ladji.

  Za opravljanje nalog mora izpolnjevati pogoje glede ustrezne starosti in imeti opravljeno usposabljanje, ustrezno plovno dobo in biti v dobrem zdravniškem stanju.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020