SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin je postopek, v katerem organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane pogoje za določeno kategorijo in ali so izpolnjeni predpisani pogoji za pridelavo in uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Organ za potrjevanje mora za opravljanje dejavnosti biti ustrezno registriran in pridobiti javno pooblastilo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala je potrebno pridobiti javno pooblastilo. Javno pooblastilo podeljuje pristojni organ na podlagi javnega razpisa.

    Javni razpis ni potreben za javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva. Tem se javno pooblastilo dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem postopku.

    Javno pooblastilo se dodeli nosilcu, ki izpolnjuje kadrovske in prostorske pogoje ter razpolaga z zahtevano dokumentacijo.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 12. 2022