Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Uvoz in distribucija krompirja

Uvozniki iz tretjih držav (nečlanic EU) in distributerji, ki krompir premeščajo (sortirajo, pakirajo oziroma perejo) v tržne ali netržne namene znotraj EU morajo pridobiti uradno odobritev skladišča.

Pod krompir se šteje semenski in drugi krompir (jedilni , krmni ali industrijski), svež ali ohlajen, ki se uvršča v tarifno številko 0701 kombinirane nomenklature.

Vsaka pošiljka mora biti fitosanitarno pregledana, ustrezno označena in vodena v ustrezni evidenci.

Pred pričetkom oddaje živil na trg (kamor sodi tudi krompir za prehrano ljudi) se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020