SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (gasilnikov)

Vzdrževanje gasilnikov obsega pregled brezhibnosti delovanja in servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.

Gasilnike lahko vzdržuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki pridobi pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov (v nadaljevanju vzdrževalec). Vzdrževalec mora voditi posebno evidenco o tem, kateri serviser je opravil vzdrževanje gasilnika , ter evidenco gasilnikov, ki jih je pregledal.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za vzdrževanje gasilnikov je treba pridobiti pooblastilo, ki ga v upravnem postopku izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na pooblastilu so navedeni gasilniki, za vzdrževanje katerih ima vzdrževalec sklenjene pogodbe o vzdrževanju, in serviserji, usposobljeni za gasilnike posameznega proizvajalca.

    Pooblastilo velja za nedoločen čas, ob pogoju, da ima vzdrževalec sklenjeno veljavno pogodbo s proizvajalcem, njegovim zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem in izpolnjuje druge pogoje. O vsaki spremembi mora vzdrževalec obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
24. 11. 2020