SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Jamsko vodništvo je dejavnost, ki jo izvajajo jamski vodniki, ki so za vodenje posebej usposobljeni.

 

 

Pogoji

  • Jamski vodnik ali jamska vodnica (v nadaljnjem besedilu: jamski vodnik) je fizična oseba, ki je usposobljena za vodenje obiskovalcev po jami, ki je opremljena za turistični obisk in vpisana v register jamskih vodnikov.

    Poklic jamskega vodnika v Sloveniji pridobi, kdor je uspešno opravil usposabljanje po programu za jamske  vodnike, opravil  preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike, pridobil potrdilo o opravljenem izpitu  ter je  vpisan v register jamskih vodnikov pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje.

    Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike se izvaja v obsegu in na način, ki zagotavlja, da so fizične osebe usposobljene in imajo ustrezna znanja o jamah in krasu, veščine prenašanja znanja obiskovalcem ter veščine vodenja po jamah na način, da je vpliv obiskovanja na jamsko okolje, jamski inventar in jamski živi svet čim manjši ter, da je zagotovljena varnost obiskovalcev.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Imeti morate jamskega vodnika, ki je posebej usposobljen za vodenje po jamah.

Zadnja sprememba:
28. 2. 2022