Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Komercialni ribnik je stoječa voda, ki je namenjena trženju športnega ribolova v zasebnem interesu in iz katere je naravno ali s tehničnimi ukrepi preprečena migracija rib v druge vode.  Športni ribolov se lahko izvajal le s trnkom.

Komercialni ribnik mora biti vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA) in v ribiški kataster.

V komercialni ribnik lahko vlagajo le ribe vzrejene v ribogojnici. Za vlaganje rib mora izvajalec dejavnosti pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

Imetnik komercialnega ribnika mora imeti vodno dovoljenje in voditi ustrezne evidence ter poročati spremembe v ribiški kataster.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020