SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost motelov spada v kategorijo gostinske nastanitvene dejavnosti.

Motel je osnovni gostinski objekt prehodnega tipa, ki se nahaja ob cestah. Prilagojen je kratkotrajnemu zagotavljanju osnovnih gostinskih uslug nastanitvene dejavnosti. Od ostalih nastanitvenih dejavnosti se ločuje po tem, da zagotavlja tudi parkiranje in garažiranje motornih vozil, vključno z možnostjo servisiranja in dobave goriva za vozila. Motel kot gostinski objekt je specifičen zaradi svoje lokacije, saj se nahaja ob glavni cesti, v bližini glavnih prometnih točk ali prometnih pentelj na vhodu in izhodu velikih mest.

Moteli so ponavadi manjše nastanitvene kapacitete v primerjavi s hoteli. Imajo posebne fizične in gradbene lastnosti, ki se nanašajo na manjše število nadstropij in zagotavljanje prostora za vozila (garaže in parkirišča). Opozoriti je treba, da v praksi obstaja več vrst motelov, kjer so elementi definicije vezani na lokacijo, razkošje in vrsto gostov. Lokacijski dejavnik je vplival na razvoj t. i. mestnih motelov, katerih značilnost so nižja zmogljivost in udobje, predvsem pa lokacija v bližini večjih mobilnih terminalov.

Moteli so namenjeni predvsem motoriziranim turistom omogočajo pa tudi nastanitve za daljše časovno obdobje. Gostom nudijo številne prednosti za motorna vozila, širok razpon gostinskih storitev, še posebej, ko gre za hrano in pijačo, kot dodatno ponudbo lahko nudijo tudi bazene, športne objekte in nakupovalna središča.

Za opravljanje dejavnosti ni potrebna predhodna odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo pa biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi.

Objekt, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki mora potrditi občina. Pri izvajanju dejavnosti se morajo upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov

za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno

izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih

izdelkov. Vloga je na voljo na portalu SPOT.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
21. 1. 2021