Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja mesa, razen perutninskega

Predpisi in pogoji: 

  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zakol živali in predelava mesa;
  • storitev zakol živali;
 • Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani  ali odobreni v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
  • Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov, Pravilnik o razvrščanju prašičjih trupov

Zakol živine se opravlja v klavnicah, ki so dolžne zagotoviti ustrezne delovne in tehnične pogoje.

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • obratovanje klavnic: klanje živine, prašičev, drobnice, zajcev idr. ter priprava in pakiranje mesa;
  • proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa s kostmi;
  • proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa v kosih;
  • predelava kitov na kopnem ali na za to specializiranih ladjah;
  • pridobivanje in priprava surovih kož, pridobljenih v klavnicah;
  • pridobivanje jedilnih maščob živalskega izvora, razen perutninskih;
  • predelava živalske drobovine in klavničnih odpadkov; proizvodnja kostne moke;
  • proizvodnja strojarske volne, žime;
 • Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
5. 8. 2021