Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov (10.850)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

  • Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in distribucije (trženja) živil registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada proizvodnja gotovih jedi (to je začinjenih, skuhanih in pripravljenih za zaužitje) in obrokov, zamrznjenih, vakuumsko pakiranih ali konzerviranih. Jedi so sestavljene iz najmanj dveh sestavin ter pakirane in pripravljene za nadaljnjo prodajo.

Sem spada:
  • proizvodnja svežih ali zamrznjenih gotovih mesnih jedi
  • proizvodnja obrokov iz rib
  • proizvodnja zelenjavnih jedi, tudi juh
  • proizvodnja zamrznjenih pečenih pic
  • proizvodnja svežih ali zamrznjenih gotovih jedi na osnovi testenin
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
  • Proizvodnja zamrznjenih živil (10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov, če gre za gotove ali skoraj gotove jedi (ki jih samo dokuhaš ali pogreješ ipd.);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021