Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Odpadna električna in elektronska oprema:

  • odpadna oprema iz gospodinjstev, ki nastaja v gospodinjstvih ali industriji, obrti in storitvenih dejavnostih ter je zaradi svoje narave in količine podobna odpadni opremi iz gospodinjstev;
  • odpadna oprema, ki ni odpadna oprema iz gospodinjstva, temveč nastaja iz opreme, označene na seznamu proizvodov, ki se razvrščajo po razredih električne ali elektronske opreme;
  • odpadna oprema je oprema, vključno z vsemi sestavnimi deli, vgrajenimi materiali in potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se zavrže;
  • oprema iz gospodinjstev je oprema, ki se uporablja v gospodinjstvih, vključno z opremo, ki se uporablja v industriji, obrti in storitvenih dejavnostih, če je njena uporaba po naravi in načinu podobna uporabi v gospodinjstvih.

Med ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo uvrščamo:

  1. Oddaja in prevzem odpadne opreme

Končni uporabnik mora:

  • odpadno opremo iz gospodinjstev oddajati distributerju, izvajalcu občinske javne službe ali v zbiralnicah, katerih obratovanja zagotavlja proizvajalec ali pridobitelj;
  • odpadno opremo, ki ni odpadna oprema iz gospodinjstev, oddajati distributerju, proizvajalcu ali pridobitelju opreme.

Končni uporabnik mora odpadno opremo pred oddajo distributerju, proizvajalcu, pridobitelju ali izvajalcu občinske javne službe zbirati in hraniti ločeno tako, da se ne meša z drugimi odpadki.

Prevzem odpadne opreme pri končnem uporabniku poteka brezplačno.

     2. Obdelava, predelava in odstranjevanje odpadne opreme 

Obdelava je dejavnost, povezana z odpadno opremo, ko je bila ta dana v center za obdelavo zaradi preprečevanja onesnaževanja, razgradnje, drobljenja, predelave ali obdelave pred odstranjevanjem. Predelava oziroma odstranjevanje odpadne opreme je vsak postopek predelave oziroma odstranjevanja odpadkov, ki je primeren ali uporaben za predelavo ali odstranjevanje odpadne opreme.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.