Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost počitniških domov spada v kategorijo gostinske nastanitvene dejavnosti. Obrati so pretežno zaprtega tipa.

V ta razred spada nudenje kratkotrajne nastanitve, običajno dnevne ali tedenske, v samostojnih opremljenih sobah, s prostorom za kuhanje ali popolnoma opremljeno kuhinjo. To so lahko stanovanja v manjših večstanovanjskih stavbah ali naseljih ali v enostanovanjskih hišah, kočah, počitniških hišah ipd. Dodatne storitve so minimalne ali jih ni.

Objekt, v katerem se izvaja dejavnost gostinske nastanitve, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene.

Za opravljanje dejavnosti se ne potrebuje predhodna odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo pa se izpolnjevati vsi pogoji, kar bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vloga je na voljo na portalu SPOT.

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
21. 1. 2021