Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predpisi in pogoji:

 

  • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Dobavitelj mora zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Pridelovalci semena določenih rastlin se morajo vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • vzgoja sadik
  • vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za presajanje
  • pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, potaknjencev, mladik
  • gojenje gobjega micelija
  • dejavnost drevesnic, razen gozdnih

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le v primeru, če se dejavnost opravlja na obrtni način.

Zadnja sprememba:
30. 7. 2021