Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo (45.400)

Sem spadajo nasledje regulirane dejavnosti:

Sem spadajo tudi dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:

  • trgovina na debelo ali na drobno z velikimi in malimi motornimi kolesi, tudi z mopedi,
  • trgovina na debelo ali na drobno (tudi po pošti) s posameznimi deli in z dodatno opremo za motorna kolesa,
  • trgovina z motornimi kolesi in opremo prek posrednikov.

Te dejavnosti so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020