Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Sem spada

 •   izvajanje programov poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki omogočajo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo
 •   izvajanje priprav za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 •   izvajanje priprav za mojstrski, delovodski in poslovodski izpit
 •   poučevanje raznih spretnosti za inštruiranje in pomoč pri učenju
 •   računalniško usposabljanje
 •   poučevanje jezikov
 •   verouk
 •   izobraževanje, neopredeljivo po ravni ISCED

Sem spada tudi

 •   usposabljanje reševalcev
 •   usposabljanje za preživetje
 •   usposabljanje za nastopanje v javnosti
 •   poučevanje hitrega branja

Sem ne spada

 •   plesne šole, gl. 85.520
 •   inštrukcije s področja športa, rekreacije in iger, gl. 85.510
 •   osnovnošolsko izobraževanje, gl. 85.200
 •   osnovnošolsko izobraževanje s prilagoditvami za odrasle, gl. 85.200
 •   srednješolsko splošno izobraževanje, gl. 85.310
 •   srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, gl. 85.320
 •   posrednješolsko izobraževanje, gl. 85.410

SURS sem uvršča tudi

 •   Predavanja o nevromišičnem tapingu na podlagi opravljenega tečaja pri Društvu fizioterapevtov Slovenije
 •   Delavnice za otroke
 •   Preprečevanje medvrstniškega nasilja
 •   Poučevanje kaligrafije - lepopisja
 •   Računalniški tečaji
 •   Univerzitetni (visokošolski) predavatelji, profesorji na srednji, višji, visoki šoli, učitelji v osnovni šoli v okviru samozaposlitve (s.p.)
 •   Delavnice za odrasle (različne)
 •   Homeopatska delavnica - udeleženci se učijo izdelovati lastno zdravilo
 •   Društvo kmečkih gospodinj organizira tečaje: kuhanja, peke kruha, peciva itd.
 •   Organiziranje strokovnih ekskurzij je sestavljeno iz naslednjih treh dejavnosti:79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj;82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; Glavna je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti
 •   Organiziranje strokovnih seminarjev
 •   Sprehod s tematiko izobraževalne narave
 •   Izobraževanje oz. usposabljanje specializacije magistrov (npr. farmacije)
 •   Izvajanje kuharskega tečaja
 •   Psihologija športa - V primeru, da gre za izobraževanje o psihologiji športa
 •   Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja odraslih za potrebe dela, brez pridobitve javnoveljavne izobrazbe
 •   Tečaj šivanja
 •   Predstavitve čebelarske dejavnosti z ogledom čebelnjakov, čebelarskega muzeja kot dopolnilne dejavnosti čebelarstva
 •   Izvajanje jezikovnih tečajev
 •   Izobraževanje na temo zdrav življenjski slog
 •   On-line poučevanje jezikov in ostalo izobraževanje
 •   Učna pomoč, inštrukcije, priprave na maturitetni tečaj
 •   Usposabljanje članov gasilskih društev in drugih zainteresiranih za področje varstva pred požarom
 •   Aktivni otroški izobraževalni kampi
 •   Organiziranje izobraževalnih delavnic za adventne venčke
 •   Usposabljanje prostovoljcev
 •   Storitve učenja pravilnega dihanja, meditacije, učenja obvladovnja stresa, krepitve spomina, psihosomatskih težav
 •   Usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
 •   Izvajanje tečaja prve pomoči
 •   Organiziranje in izvajanje lovskega izobraževanja v obliki tečajev